Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (εξέταση 22 Ιουνίου 2021)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ, ότι η εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)  είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Exams του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) και παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 19 Ιουνίου έως ώρα 12:00 μμ (μεσημέρι). Μετά από αυτή την ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές εγγραφές συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.  Επίσης δεν θα γίνουν δεκτές εγγραφές συμμετοχής με αποστολή email στον διδάσκοντα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις λεπτομερείς οδηγίες που είναι στην σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα exams.