Επίδειξη γραπτών του μαθήματος «Προγραμματισμός ΙΙ»


Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους στο μάθημα «Προγραμματισμός ΙΙ» της εξεταστικής Ιουνίου 2021, μπορούν να συνδεθούν στην αίθουσα ΜΠΥΤ1 (zoom1 Meeting ID: 95033998775) την Πέμπτη 24/6/2021 και ώρα 17:00-18:00

Ο Διδάσκων
Δημήτριος Βαρσάμης
Αναπληρωτής Καθηγητής