ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΟΔΕ) Για τις εκλογές ανάδειξης των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΟΔΕ)

Για τις εκλογές ανάδειξης των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.g