Ερωτήσεις σχετικά με γραπτά εξετάσεων στην «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» Ιουνίου 2021.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να ρωτήσουν τον διδάσκοντα σχετικά με το γραπτό τους στο μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» στις 9:00-10:00 την Τετάρτη 7/7/2021 στον σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/99449970972

Οι φοιτητές θα εισέρχονται αρχικά σε αίθουσα αναμονής ώστε να μεταφέρεται κάθε φορά ένας στην κυρίως αίθουσα. Θα απαντηθούν ερωτήσεις μόνο σε φοιτητές που θα συνδεθούν μέχρι τις 10:00.