Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών

Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr