Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος κατά τους θερινούς μήνες

Ενημερώνεται κάθε ενδιαφερόμενος ότι η Γραμματεία του Τμήματος, θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 26/7 έως και 20/8, λόγω αδειών του προσωπικού και της 27/30-6-2021 (θέμα 17) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου.

Ειδικά, για την Πρακτική Άσκηση, όλα τα σχετικά αιτήματα (έναρξη, ολοκλήρωση, κλπ) θα εξετάζονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου.