Αποκλειστική χρήση του domain ihu.gr

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος καθώς και όλα τα μέλη του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού του, να χρησιμοποιούν στα email τους αποκλειστικά το όνομα περιοχής (domain) ihu.gr και όχι τα προηγούμενα από αυτό όπως teiser ή teicm.

Για παράδειγμα, αν το όνομα χρήστη είναι pap123 τότε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λειτουργική διαφορά μεταξύ του pap123@ihu.gr, του pap123@teicm.gr και του pap123@teiser.gr

Παρόλα αυτά όμως επειδή σταδιακά τα domain teiser.gr και teicm.gr θα καταργηθούν, ενδέχεται στο μέλλον να δημιουργηθεί πρόβλημα στους χρήστες.