Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Προγρ. Σπουδών ΤΕΙ και Προγρ. Σπουδών Πανεπιστημίου) (εξέταση 6 Σεπτεμβρίου 2021)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι/οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ και Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημίου) ότι πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν στο https://exams.ict.ihu.gr εντός της προκαθορισμένης  προθεσμίας (Παρασκευή  3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος  που αναφέρονται στην ανακοίνωση στο χώρο του μαθήματος στο https://exams.ict.ihu.gr

Ο διδάσκων

Δημήτριος Ευσταθίου