Σήματα και Συστήματα (Προγρ. Σπουδών ΤΕΙ) (εξέταση 6 Σεπτεμβρίου 2021)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι/οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Σήματα και Συστήματα (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ) ότι πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν στο https://exams.ict.ihu.gr εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας (Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος  που αναφέρονται στην ανακοίνωση στο χώρο του μαθήματος στο https://exams.ict.ihu.gr

Ο Διδάσκων

Δημήτριος Ευσταθίου