ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η εξέταση του μαθήματος Αναγνώριση προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα για την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 μετατίθεται για την Τετάρτη 22/09/2021 και ώρα 18:00 με 20:00 στην ίδια εικονική αίθουσα zoom ΜΠΥΤ 5.

Ο Διδάσκων
Χ. Στρουθόπουλος