Ενημέρωση για προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους & νέες απόφοιτους ή σε τελειόφοιτους/ες που πρόκειται να αποφοιτήσουν εντός τριμήνου.

Από το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης

Ενημέρωση για τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους & νέες απόφοιτους ή σε τελειόφοιτους/ες που πρόκειται να αποφοιτήσουν εντός τριμήνου.

1. Πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.regeneration.gr
2. Το ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft είναι ένα εντατικό πρόγραμμα hands-on εκπαίδευσης βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σχετικών με Cloud Tools & Technologies, σχετικά με την ανάπτυξη Web εφαρμογών και λύσεων στο Microsoft Azure.
• Περίοδος αιτήσεων: 08/09 - 28/09
• Κατάθεση αιτήσεων: https://regeneration.gr/regen-academy/regeneration-academy-on-cloud-tools-technology-vol2/

3. Το ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft είναι ένα εντατικό πρόγραμμα hands-on εκπαίδευσης βασικών αλλά και πιο προχωρημένων αρχών σχετικών με Big Data, Data Science, Artificial Intelligence και Machine Learning στο Microsoft Azure..
• Περίοδος αιτήσεων: 08/09 - 28/09
• Κατάθεση αιτήσεων: https://regeneration.gr/regen-academy/regeneration-academy-on-big-data-artificial-intelligence-vol2/