Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εργαστηρίων για το μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα – Εργαστήριο»

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εργαστηρίων για το μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα – Εργαστήριο»

(Αφορά μόνο τος φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τμήματος και όχι τους φοιτητές του ΤΕΙ)

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» του 1ου εξαμήνου περιλαμβάνει και 1 ώρα την εβδομάδα εργαστήριο. Ωστόσο τα εργαστηριακά τμήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμφανίζονται ως δίωρα. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε εργαστηριακό τμήμα θα κάνει 2 ώρες εργαστήριο ανά 2 εβδομάδες, αντί για μία ώρα την εβδομάδα. Έτσι τα εργαστηριακά μαθήματα θα είναι πιο παραγωγικά, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους φοιτητές να εμβαθύνουν στην ύλη του εργαστηριακού μαθήματος και να πραγματοποιήσουν επιτυχώς περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εργαστηρίων του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα» είναι το ακόλουθο:

Εβδομάδα Ημερομηνίες Δευτέρα 16:00-18:00 Δευτέρα 18:00-20:00 Τρίτη 18:00-20:00
1 18/10/21 – 22/10/21 Εγγραφή E-Labs
2 25/10/21 – 29/10/21 E1 E2 E3
3 1/11/21 – 5/11/21 Ε4 Ε5 E6
4 8/11/21 – 12/11/21 E1 E2 E3
5 15/11/21 -19/11/21 Ε4 Ε5 E6
6 22/11/21 – 26/11/21 E1 E2 E3
7 29/11/21 – 3/12/21 Ε4 Ε5 E6
8 6/12/21 – 10/12/21 E1 E2 E3
9 13/12/21 – 17/12/21 Ε4 Ε5 E6
10 20/12/21 – 24/12/21 E1 E2 E3
11 10/1/22 – 14/1/22 Ε4 Ε5 E6
12 17/1/22 – 21/1/22 E1 E2 E3
13 24/1/22 – 28/1/22 Ε4 Ε5 E6
  31/1/22 – 4/2/22 Εξετάσεις Εργαστηρίου σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν

Επομένως, την Δευτέρα 25/10/2021 στις 16:00-18:00 θα προσέλθουν μόνο οι φοιτητές του τμήματος Ε1. Την Δευτέρα 25/10/2021 στις 18:00-20:00 μόνο οι φοιτητές του Ε2. Και την Τρίτη 26/10/2021 στις 18:00-20:00 μόνο οι φοιτητές του Ε3. Την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα 1/11/21 στις 16:00 – 18:00 θα προσέλθουν μόνο οι φοιτητές του Ε4, την Δευτέρα 1/11/21 στις 18:00-20:00 μόνο οι φοιτητές του Ε5, την Τρίτη 2/11/21 στις 18:00-20:00 μόνο οι φοιτητές του Ε6, κ.ο.κ.

Η κατανομή των φοιτητών στα Εργαστηριακά Τμήματα έχει ανακοινωθεί την Παρασκευή 22/10/2021 και μπορεί να βρεθεί εδώ:

ftp://ftp.teiser.gr/pliroforiki/labs/Eksamhno1/

Καλό και παραγωγικό εξάμηνο σε όλους

Αθανασίου Μιχαήλ

Ακαδημαϊκός Υπότροφος