Μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

Το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» θα διδάσκεται πλέον στην αίθουσα 104 της ΣΔΟ (είναι το κτίριο ακριβώς δίπλα στο κτίριο της ΣΤΕΦ). Η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος δεν αλλάζει.