Συγγράμματα

Ο φοιτητής δικαιούται να επιλέξει ένα από τα βιβλία που έχει προτείνει ο διδάσκων, δηλώνοντάς το για κάθε ένα από τα μαθήματα τα οποία δηλώθηκαν στο τρέχον εξάμηνο.

Η Δήλωση συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Για την είσοδο στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. egram)  του Ιδρύματος.

Έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022