Παρουσίαση Τμήματος στους Πρωτοετείς Φοιτητές

Την Τρίτη 26/10/2021 στις 12:00 στην πρώτη ώρα της διάλεξης του μαθήματος Μαθηματικά Ι, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Τμήματος στους Πρωτοετείς φοιτητές.

Μετά το τέλος της παρουσίασης θα συνεχιστεί η διάλεξη του μαθήματος Μαθηματικά Ι.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δημήτριος Βαρσάμης