Εργαστήριο Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στο elearning.cm.ihu.gr όπου θα βρούν οδηγίες και υλικό για το μάθημα.
Σημειώνεται ότι σήμερα θα προσέλθουν μόνο οι φοιτητές που έχουν τοποθετηθεί στα Τμήματα Ε1 (12-2) και Ε2 (2-4). Οι φοιτητές που τοποθετήθηκαν στα Τμήματα Ε3 και Ε4 θα έλθουν στον χώρο του εργαστηρίου την Τετάρτη 3/11.