Δομές Δεδομένων – Μόνιμη αλλαγή αίθουσας διαλέξεων θεωρίας

Οι διαλέξεις της θεωρίας του μαθήματος Δομές Δεδομένων του 3ου εξαμήνου θα πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα και ώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών και όχι στην αίθουσα 302 όπως ήταν αρχικά στο πρόγραμμα.

Ο διδάσκων

Ε. Ούτσιος