Κρούσμα Covid στο ΠΜΣ «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ»

Σας ενημερώνουμε ότι υπήρξε ένα κρούσμα στο τμήμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ. ¨Εχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν ενημερωθεί όσοι σχετίζονται με το κρούσμα αυτό.

Σας ενημερώνουμε ότι για την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής με Φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, θα πρέπει να συνδεθείτε και να υποβάλετε αίτηση στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr». Επίσης θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, της ΚΥΑ.(http://ict.ihu.gr/archives/4000) (https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A6%CE%9C46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9E%CE%9C%CE%A9?inline=true)