ΑΜΚΑ ΚΥΠΡΙΩΝ – ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Διαδικασία απόκτησης ΑΜΚΑ είναι η παρακάτω:

1ο ) Στην Αστυνομία για Έκδοση Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη.
        Χρειάζεται να έχετε μαζί σας:
        -την ταυτότητα,
        -το Πάσο,
        -μια βεβαίωση Σπουδών και
       -3 μικρές έγχρωμες φωτογραφίες

2ο ) Στο ΚΕΠ όπου με τη Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη αποδίδεται το ΑΜΚΑ


Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).