Κρούσμα Covid στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Σας ενημερώνουμε  ότι υπήρξαν δύο ακόμη κρούσματα στο τμήμα μας για τα οποία ενημερωθήκαμε στις 4-11-2021. ¨Τα άτομα αυτά βρέθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου με αρνητικά rapid test. ¨Οι αίθουσες στις οποίες παρακολούθησαν μαθήματα είναι η Αίθουσα 302 (4-11-2021 13:00-16:00) και το Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων (4-11-2021 11:00-12:00) . Παρακαλούνται οι φοιτητές που ήταν στην ίδια αίθουσα να ελέχονται με selftest ή rapid test όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν ενημερωθεί όσοι σχετίζονται με τα κρούσματα αυτά. Επίσης για λόγους πρόληψης θα απολυμανθούν οι παραπάνω α΄ίθουσες.

Σας ενημερώνουμε ότι  για την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής με Φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, θα πρέπει να συνδεθείτε και να υποβάλετε αίτηση στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr». Επίσης  θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, της ΚΥΑ.(http://ict.ihu.gr/archives/4000) (https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A6%CE%9C46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9E%CE%9C%CE%A9?inline=true)