ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Σέρρες, 5-11-2021

Ανακοίνωση-ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αγαπητοί φοιτητές ,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ενέργειες της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης του μαθήματος ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ στον Διδάσκοντα κο Βογιατζή Αναστάσιο.

Από σήμερα Παρασκευή 5-11-2021 και κατά τις ώρες 14:00-16:00 θα διδάσκεται το μάθημα ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου  του Τμήματος.

Για τις ώρες αναπλήρωσης θα συνεννοηθείτε με τον Διδάσκοντα του μαθήματος.

Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής,

Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών