Εργαστήριο Μαθηματικά Ι (ΤΕΙ)

Την Πέμπτη 4/11 το εργαστήριο Μαθηματικά Ι (του ΠΣ ΤΕΙ) δεν διεξήχθει λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Την ερχόμενη Πέμπτη 11/11 θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (14:00 – 16:00) και παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΤΕΙ που το χρωστάνε να προσέλθουν για τον συντονισμό του εξαμήνου (κυρίως εκείνοι για τους οποίους η παρακολούθησή του αποτελεί υποχρέωση).

Ο διδάσκων
Μ. Αθανασίου