Ευρυζωνικά Δίκτυα (Εργαστήριο) 1η αξιολόγηση, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος ότι την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η 1η υποχρεωτική αξιολόγηση στο εργαστήριο του μαθήματος Ευρυζωνικά Δίκτυα.Περισσότερες πληροφορίες στο elearning.

Ο διδάσκων

Δημήτριος Ευσταθίου