Προσομοίωση και αναγνώριση συστημάτων – Ψηφιακά κυκλώματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Προσομοίωση και αναγνώριση συστημάτων», καθώς επίσης και το εργαστήριο των ¨Ψηφιακών κυκλωμάτων» για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα του ΤΕΙ, μετά την ανάρρωση του διδάσκοντα, θα γίνονται κανονικά από την 29/11/2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων. Το μάθημα «Προσομοίωση και αναγνώριση συστημάτων» αντί για την αίθουσα 2.1, θα γίνεται στην αίθουσα που διεξάγεται το μεταπτυχιακό της Ρομποτικής.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν έγιναν λόγω ασθένειας του διδάσκοντα θα γίνει ως εξής:

 «Προσομοίωση και αναγνώριση συστημάτων»

Ημερομηνίες: 6/12/2021, 13/12/2021 και 20/12/2021 στην αίθουσα που διεξάγεται το μεταπτυχιακό της Ρομποτικής και ώρες 3μμ – 8μμ.

Εργαστήριο ¨Ψηφιακών κυκλωμάτων» για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα του ΤΕΙ

Ημερομηνίες: 8/12/2021, 15/12/2021 και 22/12/2021 στην αίθουσα του εργαστηρίου και ώρες 5μμ – 7μμ.