Παρατηρητές Εργαστηρίου «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων»

Οι παρατηρητές του εργαστηριακο΄ύ μέρους του μαθήματος «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων» του 7ου εξαμήνου ΠΠΣ ΤΕΙ, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις για να αξιολογηθούν για το μάθημα.

1. Να εγγραφούν στο μάθημα στο elearning.cm.ihu.gr
2. Προφανώς να έχουν δηλώσει το μάθημα στο egram
3 Να υλοποιήσουν την άσκηση: Προσομοίωση σεναρίου προστασίας δικτύων (Firewalls, DMZ, Access Lists) και να καταθέσουν εργαστηριακή αναφορά όπου θα απαντούν με τα απαραίτητα σχήματα και λόγια στις δραστηριότητες και τις ερωτήσεις του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Σταδίου.
Η εργαστηριακή αναφορά θα κατατεθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του elearning.cm.ihu.gr, σε μορφή pdf που δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος τα 5MB στον κάταλληλο σύνδεσμο «Υποβολή Εργασίας για Παρατηρητές 2021»
4. Να εξεταστούν σε τελική εξέταση σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί.

Όλη η επικοινωνία για το μάθημα, από τώρα και μετά θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ανακοινώσεων στο elearning.cm.ihu.gr.
Ο Διδάσκων