Κρούσμα Covid στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Σας ενημερώνουμε ότι υπήρξε κρούσμα στο Τμήμα μας για το οποίο ενημερωθήκαμε στις 30-11-2021. ¨Το άτομο αυτό βρέθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου με αρνητικό rapid test. ¨Οι αίθουσες στις οποίες παρακολούθησε μαθήματα είναι:  Αμφιθέατρο Πληροφορικής (23-11-2021, 12:00-15:00 και 24-11-2021, 14:00-19:00 )Αίθουσα 302 (24-11-2021, 170:00-18:00) και Εργαστήριο Προγραμματισμού ΣΠ010 (26-11-2021, 10:00-12:00). Παρακαλούνται οι φοιτητές και καθηγητές που ήταν στην ίδια αίθουσα να ελέχονται με selftest ή rapid test όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν ενημερωθεί όσοι σχετίζονται με τα κρούσματα αυτά. Επίσης για λόγους πρόληψης οι παραπάνω αίθουσες έχουν ήδη απολυμανθεί.

Σας ενημερώνουμε ότι  για την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής με Φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, θα πρέπει να συνδεθείτε και να υποβάλετε αίτηση στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr». Επίσης  θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, της ΚΥΑ.(http://ict.ihu.gr/archives/4000) (https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A6%CE%9C46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9E%CE%9C%CE%A9?inline=true)