Μηχανική Μάθηση Εργαστήριο 2/12/21

Το εργαστήριο Μηχανικής Μάθησης για την Πέμπτη 2.12.21 (19.00 με 21.00) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο εκτάκτου κολλήματος του διδάσκων.

Αναπλήρωση μετά απο συνεννόηση με τον καθηγητή.

Ο Διδάσκων

Χ. Στρουθόπουλος