Αναβολή μαθήματος «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο (Θ)» της 2/12/2021

Το μάθημα «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο (Θ)» της Πέμπτης 2/12/2021 αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.