Αναβολή μαθήματος «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο (Θ)» της 9/12/2021

Το μάθημα «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο (Θ)» της Πέμπτης 9/12/2021 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.