Αναβολή μαθήματος «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Θ)» της 8/12/2021

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Θ)» της Τετάρτης 8/12/2021 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.