Αναστολή μαθήματος «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο(Ε)»

Το μάθημα «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Ε)» της Πέμπτης 16/12/2021 και της Παρασκευής 17/12/2021 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε διεθνές συνέδριο (Ισπανία). Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους/τις σπουδαστές/τριες.

Παρακαλώ για την ανάρτηση της παραπάνω ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα του τμήματος. Οι σπουδαστές είναι ήδη  ενήμεροι.
Με εκτίμηση,

Α.κ.