Λειτουργία Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (13/12 με 22/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών,

Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62124,

Σέρρες, Τηλ.: 23210-49341

Ανακοίνωση

Λόγω συμμετοχής του προσωπικού της γραμματείας σε σεμινάρια, η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών δεν θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους (φοιτητές, καθηγητές, επισκέπτες κ.α.) τις μέρες και ώρες που παρουσιάζονται παρακάτω:

13/12/2021, 09:00 – 11:45

14/12/2021, 09:00 – 11:45

15/12/2021, 12:00-14:45

16/12/2021, 09:00 – 11:45

17/12/2021, 09:00 – 11:45

20/12/2021, 09:00 – 11:45

21/12/2021, 09:00 – 11:45

22/12/2021, 09:00 – 11:45

Στις υπόλοιπες ώρες η Γραμματεία θα λειτουργεί κανονικά.

Γραμματεία Τμήματος