ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει συστηματικά την διδασκαλία του μαθήματος «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ» το τρέχον εξάμηνο, να προβούν στην αξιολόγηση του μαθήματος ΜΕΧΡΙ 18/12/2021. Οδηγίες υπάρχουν στο e-learning του μαθήματος.

Ο Διδάκων,

Σ. Τσίτσος