Διεξαγωγή Εξέτασης Προόδου για το μάθημα Γραμμική Άλγεβρα Εργαστήριο, Τμήματα Ε4, Ε5

Την Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 14:00 – 16:00 θα διεξαχθεί η πρόοδος του Τμήματος Ε4 του εργαστηρίου Γραμμική Άλγεβρα στην αίθουσα του εργαστηρίου.

Τη Δευτέρα 10/01/2022 και ώρα 14:00 – 16:00 θα διεξαχθεί η πρόοδος του Τμήματος Ε5 του εργαστηρίου Γραμμική Άλγεβρα στην αίθουσα του εργαστηρίου.

Ο Διδάσκων

Μ. Αθανασίου