Προγραμμα χορηγησης βραβειων διεθνων διαγωνισμων

Η προκήρυξη

Η Αίτηση

Παρακαλούμε, προς ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα έντυπα σχετικά :

1. ανακοίνωση ΙΚΥ που αφορά Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών,

2. διαβιβαστικό έγγραφο του IKY καθώς και

3. έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών.

Στη διάθεσή σας για  κάθε πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για το Τμήμα Διαγωνισμών ΙΚΥ

Ε.Σταμογιώργου