Τελική Εξέταση Εργαστηρίου «ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Η Τελική Εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/1/2022 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος στις 11:00 π.μ.

Ο Διδάσκων

Δημήτριος Μάνος