Πτυχιακές προς ανάθεση

Μετά το τέλος του Β΄ Κύκλου των αναθέσεων των πτυχιακών, σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμα για ανάθεση.
Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν κάποιο από τα θέματα να επικοινωνήσουν με τους αντίστοιχους καθηγητές.

Θέματα

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr