Έναρξη μαθημάτων του τμήματος μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, τη Δευτέρα 10-01-2022

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) με την υπ’ Αριθμ.01/03-01-2022 Συνεδρίαση.

Λόγω των έκτακτων και ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, αποφασίζει ομόφωνα

Την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ως προς τις ημερομηνίες κατά τις οποίες δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022:
Διακοπές Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου 2021 έως 7 Ιανουαρίου 2022.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A76046%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%A6%CE%9C?inline=true