¨ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ¨ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΤΕΙ)

Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει τα παραπάνω μαθήματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, οτιδήποτε αφορά τα μαθήματα αναρτάται στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων μαθημάτων στο e-learning του Τμήματος.

Αναστάσιος Μπαλουκτσής