Ευρυζωνικά Δίκτυα (Εργαστήριο) 2η αξιολόγηση, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος ότι την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 (13:00-15:00) θα πραγματοποιηθεί η 2η υποχρεωτική αξιολόγηση στο εργαστήριο του μαθήματος Ευρυζωνικά Δίκτυα.  Στην 2η αξιολόγηση μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι φοιτητές που συμμετείχαν στην 1η αξιολόγηση (τυπικού εξαμήνου και παρατηρητές).

Περισσότερες πληροφορίες στο elearning.

Ο διδάσκων

Δημήτριος Ευσταθίου