«Προγραμματισμός Ι – Εργαστήριο» Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ – Εξέταση εξαμήνου 2021-2022

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο» για τους σπουδαστές ΤΕΙ δηλαδή:

1-σπουδαστές ΤΕΙ  με υποχρέωση παρακολούθησης      και

2- σπουδαστές ΤΕΙ  παρατηρητές,

θα διεξαχθούν στις 27-1-2022 (Πέμπτη) και ώρα 10:00 έως 12:00 π.μ. στην αίθουσα «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας (ΣΠ010)» στο κτίριο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις:

1.      Ο φοιτητής να  έχει δηλώσει το μάθημα «Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο» στο egram.

2.          Να έχει αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, πάσο, ΑΔΤ, κλπ

3.          Να είναι πιστοποιημένος (edu pass), να έχει πιστοποιητικό Covid-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ο διδάσκων

Ιορδάνης ΖιώγαςΕΔΙΠ