Βαθμολογία ενδιάμεσης εξέτασης – Τελική εξέταση εργαστηρίου «Συστήματα Πολυμέσων»

Ανακοινώνεται ότι:

  • Η βαθμολογία της ενδιάμεσης εξέτασης του εργαστηρίου έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο elearning.
  • Η τελική εξέταση θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2022 στο εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης και Πολυμέσων με κλειστές σημειώσεις.
  • Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8:30 π.μ.
  • Όσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει το εργαστήριο στο e-labs θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα (nikolaid@ihu.gr) ώστε να ενταχθούν σε τμήμα εξέτασης.
  • Απαγορεύεται κάθε είδους βοήθημα, είτε έντυπο είτε ηλεκτρονικό.
  • Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα προσμετρηθεί κατά 60% στον τελικό βαθμό.
  • Η ύλη της τελικής εξέτασης είναι όλες οι σημειώσεις του εργαστηρίου που βρίσκονται στη σελίδα του μαθήματος στο elearning, εκτός από το 10ο κεφάλαιο και τις συμπληρωματικές ασκήσεις σε ActionScript.
  • Θα περαστούν κανονικά παρουσίες για όλους τους φοιτητές που έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση.
  • Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους ταυτότητα, πάσο ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό έγγραφο.