ΔIΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔIΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ε1 (Δευτέρας 4-6) Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 16:00 – 17:00  
Ε2 (Δευτέρας 6-8) Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 18:00 – 19:00  
Ε3 (Τρίτης 6-8) Τρίτη 25/01/201 και ώρα 18:00 – 19:00  
Ε4 (Δευτέρας 4-6) Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 17:00 – 18:00  
Ε5 (Δευτέρας 6-8) Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 19:00 – 20:00  
Ε6 (Τρίτης 6-8) Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 19:00 – 20:00  
Παρατηρητές Πανεπιστημίου που τα επίθετα τους αρχίζουν από Α ως και Κ Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 16:00 – 17:00
Παρατηρητές Πανεπιστημίου που τα επίθετα τους αρχίζουν από Λ ως και Ω Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 17:00 – 18:00
Παρατηρητές ΤΕΙ Πέμπτη 27/01/2022 και ώρα 14:00 – 16:00

Η εξεταστέα ύλη για τους παρατηρητές Πανεπιστημίου είναι τα
Κεφάλαια 1,2,3,4,5  (ως και Μιγαδικούς Αριθμούς)

Η εξεταστέα ύλη για τους παρατηρητές πρώην ΤΕΙ είναι τα
Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6  (ως και Πολυώνυμα)

Ο Διδάσκων

Μ. Αθανασίου