ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε) – ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Την Πέμπτη 27/1/2022 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, για τους τακτικούς φοιτητές και τους παρατηρητές.

Η ύλη περιλαμβάνει τις εργαστηριακές ασκήσεις 6–9.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος