Σήματα και Συστήματα (Εμβόλιμη επαναληπτική διάλεξη Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος ότι θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως εμβόλιμη επαναληπτική διάλεξη στο μάθημα Σήματα και Συστήματα την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 – 13:00. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν την ανακοίνωση στο χώρο του μαθήματος στο e–learning

Ο διδάσκων

Δημήτριος Ευσταθίου