Εξετάσεις εργαστηρίου «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων». Πρόγραμμα προσέλευσης φοιτητών για την εξέταση.

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει και παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων», θα προσέλθουν για την τελική εξέταση του εργαστηρίου την Τετάρτη 26/1 στον χώρο του εργαστηρίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Τμήμα Ε1 στις 12:00.
Τμήμα Ε3 στις 13:00
Τμήμα Ε2 στις 14:00
Τμήμα Ε4 στις 15:00
Παρατηρητές στις 16:00

Η εξέταση θα είναι σύντομη και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης συναφείς με τις ασκήσεις που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Για τους παρατηρητές η ύλη περιλαμβάνει μόνο την άσκηση » Προσομοίωση σεναρίου προστασίας δικτύων (Firewalls, DMZ, Access Lists).»

Για την προσέλευση και συμμετοχή όλων στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η εγγραφή στο edupass σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος (http://ict.ihu.gr/archives/4448).