Δίκτυα Υπολογιστών (Ε)-Φοιτητές με ελλιπή παρακολούθηση

Οι φοιτητές με τα παρακάτω ΑΕΜ έχουν ελλιπή παρακολούθηση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών. Ως εκ’ τούτου δεν δύνανται να λάβουν μέρος στην τελική εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2022.

19042
20075
20137
19102
19090
20008
20091
20007
20034
20069
19025
20158
20148
20096
20041
20080
19058
19059

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Δρ. Αναστάσιος Πολίτης