Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια Ε1-Ε4 (Πανεπιστημίου) Βαθμολογία

Παρατίθεται η λίστα με τα ΑΕΜ των φοιτητών που πέρασαν επιτυχώς το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων (Πανεπιστημίου) και μπορούν να συμμετάσχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος.
ΑΕΜΒΑΘΜΟΣ
19005PASS
19008PASS
19011PASS
19015PASS
19018PASS
19022PASS
19026PASS
19029PASS
19030PASS
19032PASS
19033PASS
19035PASS
19038PASS
19040PASS
19044PASS
19045PASS
19049PASS
19050PASS
19051PASS
19055PASS
19056PASS
19058PASS
19060PASS
19061PASS
19064PASS
19067PASS
19069PASS
19071PASS
19072PASS
19075PASS
19077PASS
19079PASS
19082PASS
19084PASS
19086PASS
19088PASS
19092PASS
19093PASS
19094PASS
19095PASS
19100PASS
19101PASS
19110PASS
19111PASS
19113PASS
19115PASS
19120PASS
19121PASS
19139PASS
20120PASS