Ανακοίνωση για όσους φοιτητές έχουν νοσήσει κατά το διάστημα της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2022

Σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις, για όσους φοιτητές έχουν νοσήσει το διάστημα της εξεταστικής, υπάρχει απόφαση της διοικούσας του Πανεπιστημίου, να εξεταστούν στο τέλος της εξεταστικής, αφού αναρρώσουν, σε συμπληρωματική εξεταστική που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Βασική προϋπόθεση για να εξεταστεί κάποιος φοιτητής που νόσησε, στις εξετάσεις αυτές είναι να έχει την ένδειξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» στη λίστα του edupass κατά την ημερομηνία της κανονικής εξέτασης του μαθήματος. Ο έλεγχος της λίστας του edupass πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο covid του Τμήματος.

Με εκτίμηση
Αλκιβιάδης Τσιμπίρης
Υπεύθυνος covid του Τμήματος