Βαθμολογίες, Μαθηματικά Ι (ΤΕΙ) και Γραμμική Άλγεβρα (Φεβρουάριος 2022)

Οι βαθμολογίες, όπως και οι λύσεις των θεμάτων, έχουν αναρτηθεί στο elearning, αντίστοιχα στις ιστοσελίδες:

https://elearning.cm.ihu.gr/mod/forum/view.php?id=7756

https://elearning.cm.ihu.gr/mod/forum/view.php?id=7757

Ο διδάσκων,

Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής